pętla Żuławska

Trasa Turystyczna

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska to droga wodna, która łączy ze sobą szlaki wodne  Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki oraz wody Zalewu Wiślanego. Ogromną jej zaletą jest fakt, że jest niezwykle atrakcyjna zarówno turystycznie, jak i przyrodniczo.

Na wszystkich uczestników czeka ponad 300 km przygody! Możliwe jest przepłynięcie trasy kajakiem, hausbotem, łodzią motorową lub jachtem – wiele zależy od Twoich indywidualnych upodobań.

Co istotne, Pętla Żuławska stanowi element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Na uczestników czeka mnóstwo portów, przystani żeglarskich, pomostów cumowniczych i to w najwyższej możliwej jakości!

Proponowane trasy wycieczek

Jednostki mogące pokonać trasę:

Jachty o zanurzeniu do 1 m i wysokości do ok. 2 m (należy pamiętać, że poziom wody w Tudze jest zmienny). Możliwe miejsca startu: Gdańsk

Trasa do przepłynięcia z podziałem na dni:

1. Gdańsk – Przegalina – Gdańska Głowa – Rybina-Przystań Żeglarska w Osłonce
2. Osłonka – Elbląg
3. Elbląg – Malbork;
4. Malbork – Biała Góra;
5. Biała Góra – Tczew;
6.Tczew –Przegalina – Sobieszewo lub Górki Zachodnie
7. Sobieszewo/Górki Zachodnie- Gdańsk

Rzeki: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeka Elbląg.

Stopień trudności: Jeśli pogoda dopisuje, jest to odpowiednia trasa dla każdego wodniaka. Pogorszenie warunków sprawia, że Wisła staje się rozkołysana, a tym samym trudniejsza w żegludze. Gdy płyniemy zgodnie ze znakami brzegowymi, nawigacja nie sprawia problemów na odcinku Wisły, od Białej Góry do Przegaliny. Istnieje konieczność śruby silnika ze względu na roślinność na Szkarpawie i Nogacie.

Czas trwania: 7 dni spokojnego żeglowania,

Długość: ok. 200 km
Liczba śluz do pokonania: 7
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 7
Największe atrakcje: Historyczne, miasta godne zwiedzenia: Gdańsk, Elbląg, Malbork, Tczew. Śluzy: Przegalina, Gdańska Głowa oraz 4 śluzy na Nogacie; mosty zwodzone w Drewnicy, Rybinie i Elblągu, a także inne obiekty hydrotechniczne, które występują na szlaku; dzikie miejsca oraz rezerwaty przyrody.

Największe atrakcje:
Mosty zwodzone w Rybinie i nieczynne w Tujsku, Nowym Dworze Gdańskim oraz inne obiekty hydrotechniczne licznie występujące na szlaku, w tym stacja pomp Chłodniewo. Miejscowość Cyganek (żuławski dom podcieniowy, Cmentarz Jedenastu Wsi i kościół gotycki), Nowy Dwór Gdański (Muzeum Żuławskie).

Jednostki mogące pokonać trasę:
Jachty o zanurzeniu do 1,4 m (przy niżówkach na Wiśle konieczne jest sprawdzanie komunikatów o stanach wód) również żaglowe, pod warunkiem, że będą mogły złożyć maszt pod niektórymi mostami (najniższe przejście 3,7 – 3,3 m, w zależności od poziomu wody).

Miejsca startu: Gdańsk.

Trasa wraz z podziałem na dni:

1.Gdańsk-Przegalina-Gdańska Głowa-Rybina- Sztutowo
2.Sztutowo –Kąty Rybackie- Krynica Morska-Frombork
3.Frombork-Tolkmicko-Osłonka-Rybina
4.Rybina-Gdańska Głowa- Przegalina- Gdańsk

Rzeki i akweny: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany. Stopień trudności: Trasa od Gdańska do Zalewu Wiślanego może być pokonana przez każdego wodniaka. Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne. Obowiązują tu odpowiednie uprawnienia i wyposażenie morskie jednostki.

Czas trwania: 4 dni żeglowania,
Liczba śluz: 2
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 5

Największe atrakcje: śluza Przegalina, śluza Gdańska Głowa, most pontonowy w Sobieszewie, mosty zwodzone w Drewnicy i Rybinie, domy podcieniowe w Żuławkach, stacja pomp Osłonka i Chłodniewo, a także dzikie miejsca oraz rezerwaty przyrody.

Jednostki mogące pokonać trasę: Jachty o zanurzeniu do 1,4 m, także żaglowe, które – dzięki modernizacji szlaku – mogą przepłynąć przez most zwodzony w Przegalinie.

Rzeki: Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany, Szkarpawa.
Stopień trudności:
Trasa dla odpowiedzialnych żeglarzy. Trzeba pamiętać, że Zalew Wiślany zaliczany jest do morskich wód wewnętrznych. Obowiązują tu odpowiednie uprawnienia oraz wyposażenie morskie jednostki. Czas trwania: 4 dni rekreacyjnego pływania.

Największe atrakcje:
Mosty zwodzone w Rybinie i Sztutowie. Licznie występujące ptactwo wodne przy wejściu na Zalew Wiślany. Muzeum Zalewu Wiślanego, nietuzinkowe plaże i godne do polecania smażalnie oraz wędzarnie ryb w Kątach Rybackich.
Jednostki mogące pokonać trasę: Najlepiej sprawdzą się jachty balastowo-mieczowe o zanurzeniu do 1,4 metra.

Miejsca startu: Gdańsk

Trasa:

1.Gdańsk –Przegalina –Gdańska Głowa- Rybina.
2.Rybina- Nowy Dwór Gdański-Rybina.
3.Rybina-Gdańska Głowa- Przegalina-Gdańsk.

Rzeki: Szkarpawa, Tuga.

Stopień trudności:
Trasa odpowiednia dla większości wodniaków, choć możliwe jest wystąpienie problemów z czyszczeniem zapchanej roślinnością śruby oraz układu chłodzenia.

Czas trwania: 3 dni,
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 1

Największe atrakcje:
Mosty zwodzone w Rybinie i nieczynne w Tujsku, Nowym Dworze Gdańskim oraz inne obiekty hydrotechniczne licznie występujące na szlaku, w tym stacja pomp Chłodniewo. Miejscowość Cyganek (żuławski dom podcieniowy, Cmentarz Jedenastu Wsi i kościół gotycki), Nowy Dwór Gdański (Muzeum Żuławskie). Urokliwe i spokojne dzikie miejsca na trasie.

Jednostki mogące pokonać trasę: Jachty o zanurzeniu do 1 m i wysokości do ok. 2 m (zależy od poziomu wody w Tudze, który jest zmienny).

Miejsca startu: Gdańsk

CIEKAWE MIEJSCA

Śluzy

Zostały zbudowane wraz z Przekopem Wisły. Stanowią zaporę, która oddziela dawny brzeg rzeki od sztucznego kanału. Obiekt został wyposażony w dwa przepusty – dla statków i barek, a także dla mniejszych tratw. Śluzy obsługiwały kilkanaście tysięcy jednostek rocznie. W ówczesnych Żuławach WIślanych stanowiły kluczowe znaczenie dla transportu wodnego. Budowa Śluzy Południowej zakończyła się w 1982 roku. Śluza Północna została wyłączona z eksploatacji w 1992 roku. Obecnie stanowi ona niezwykle interesujący pomnik dawnej myśli hydrotechnicznej.

Zabudowa

Przegalińska dzielnica to także mnóstwo przykładów dawnego budownictwa. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dom przy ul. Urwistej 17. Zbudowany w 1777 r. z zastosowaniem konstrukcji wieńcowej. Ciekawe obiekty – na tej samej ulicy – to także domy nr 7, 10, 25, 27, 29, 30 i 37. Starą zabudowę można również zobaczyć przy ul. Akwenowej (nr 2), Świbnieńskiej (nr 204) i Dulkowej 2.

Basen Błotnik

Basen Błotnik powstał pod koniec XIX wieku. Na jego brzegu zbudowana została przystań żeglarska, a obiekt powstał w ramach projektu “Pętla Żuławska”.

Port Lodołamaczy

Niegdyś w Przegalinie funkcjonowała baza największej flotylli lodołamaczy na Pomorzu. Jednostki operują na odcinku od Włocławka aż do ujścia Wisły. Lodołamacze stacjonują w przestrzeni zabytkowej Śluzy Północnej.

Gdańska Głowa:

Gdańska Głowa to śluza, którą wybudowano na Szkarpawie w 1895 roku w ramach regulacji Wisły. Dzięki niej możliwa jest żegluga Szkarpawa, a jednocześnie chroni Żuławy przed powodzią. Niegdyś, tuż obok śluzy, istniała słynna twierdza, o którą trwały różnorodne walki, ponieważ kto posiadał kontrolę nad tym miejscem, decydował też o ruchu handlowym z Polski do Gdańska i Elbląga.

Zaplanuj urlop i pływaj po Żuławach!

Warto wiedzieć.

Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim niezwykle malowniczy krajobraz Żuław. To właśnie tutaj równiny poprzecinane są ciekami. Co istotne, jest to jedyny obszar w Polsce, który częściowo znajduje się poniżej poziomu morza – najniżej położony punkt w naszym kraju znajduje się w miejscowości Raczki Elbląskie – sięga on 1,8 m p.p.m.

Z kolei największe depresje znajdują się wokół jeziora Druzno oraz w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego.
Aż 30% obszaru Żuław Wiślanych zajmują właśnie depresje.

Żuławy Wiślane

Żuławy Wiślane skupione są wokół Delty Wisły. Mają kształt odwróconego trójkąta, a jego wierzchołkiem jest rozwidlenie Wisły na rzeki Nogat oraz Leniwka. Podstawą jest Mierzeja Wiślana.

BOOK NOW BOOK NOW