Zalew Wiślany

Trasa Turystyczna

Zalew Wiślany i Zatoka Elbląska – niezwykłe akweny

Zalew Wiślany jest ograniczony Wysoczyzną Elbląską (od południowej strony) oraz Mierzeją Wiślaną (od północnej strony). Z kolei od zachodu otaczają go podlery Żuław Wiślanych. Część wschodnia to granica wodna z Federacją Rosyjską. Za ową granicą wody Zalewu Kaliningradzkiego i Cieśnina Piławska pozwalają na wyjście na Bałtyk. Powierzchnia Zalewu wynosi 382 metrów kwadratowych. Szerokość Zalewu to d 6,8 km do 13 km, przy średniej głębokości 2,7 m.

Zalew to akwen morskich wód wewnętrznych, dlatego znajdziemy tutaj morskie oznakowanie nawigacyjne. Zarządza nim administracja Urzędu Morskiego. To idealny akwen dla żeglarzy śródlądowych, którzy chcą się cieszyć morskim pływaniem.

Możliwość rejsu z ekscytującym wejściem do portu to prawdziwe przeżycie. Problemem może być jednak niewielka głębokość Zalewu, a także spłycanie portów i torów wodnych. Swobodnie można żeglować jachtem o zanurzeniu do jednego metra.

Proponowane trasy wycieczek

Z Gdańska na Zalew Wiślany

1.Gdańsk-Przegalina-Gdańska Głowa-Rybina- Sztutowo
2.Sztutowo –Kąty Rybackie- Krynica Morska-Frombork
3.Frombork-Tolkmicko-Osłonka-Rybina
4.Rybina-Gdańska Głowa- Przegalina- Gdańsk

Ważne!

Koniecznie trzeba wspomnieć, że Zalew Wiślany należy do akwenów groźnych. Natychmiastowe falowanie może zostać wywołane przez silne, gwałtowne wiatry. Przy wietrze sztormowym 25 m/sek (100 B) parametry fali obliczone przez Instytut Morski dla Zalewu Wiślanego wynoszą: wysokość fali 1,2 m, długość fali 26 metrów. Ze względu na małą głębokość akwenu, falowanie powoduje wymieszanie wód, a także podnoszenie osadów dennych. Mało przejrzysta woda Zalewu upodabnia się do kawy z mlekiem.

Rzeki i akweny: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany. Stopień trudności: Trasa od Gdańska do Zalewu Wiślanego może być pokonana przez każdego wodniaka. Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne. Obowiązują tu odpowiednie uprawnienia oraz wyposażenie morskie jednostki.

Liczba śluz: 2
Liczba mostów (zwodzonych, obrotowych, pontonowych): 5

Największe atrakcje: śluza Przegalina, śluza Gdańska Głowa, most pontonowy w Sobieszewie, mosty zwodzone w Drewnicy i Rybinie, domy podcieniowe w Żuławkach, stacja pomp Osłonka i Chłodniewo, dzikie miejsca oraz rezerwaty przyrody.

Jednostki mogące pokonać trasę: Jachty o zanurzeniu do 1,4 m, również żaglowe, które dzięki modernizacji szlaku będą mogły przepłynąć przez most zwodzony w Przegalinie.

Miejsca startu: Gdańsk.

Jest w kształcie litery Y, która jest skierowana nóżką w kierunku wschodnim. Północne ramię to podejście do Szkarpawy, z kolei południowe, na rzekę Elbląg.

Tor wodny przebiega następująco: Ramię północne: ujście Szkarpawy – stawa Gdańsk – stawa Elbląg. Ważniejsze punkty drogi: pława świetlna nr 18 (ujście Szkarpawy), stawa Gdańsk i dalej pławy nieświecące, aż do stawy Elbląg. Ramię południowe: rzeka Elbląg – światło Elbląg (zwane „Andzią”) – stawa Elbląg (zwana „Piotrusiem”).

Ważniejsze punkty drogi: Lewa Główka Wejściowa (LGW) na rzekę Elbląg (światło nawigacyjne czerwone), światło Elbląg (zwane „Andzią”, będące PGW – Prawą Główką Wejściową na rzekę Elbląg, położone na Złotej Wyspie). PGW i LGW są położone niesymetrycznie. Światło Elbląg i stawa Elbląg są bardzo często mylone ze sobą. „Andzia” tworzy z pławą świetlną nr 10 ELB pierwszą bramkę torową. Kolejna bramka złożona jest z pław nieświecących. Następne świecące to pławy 1 ELB (zielona) i 6 ELB (czerwona). Dalej, aż do stawy Elbląg, prowadzą pławy nieświecące. Oba ramiona toru wodnego łączą się przy stawie Elbląg, skąd tor wodny prowadzi dalej na wschód, aż do granicy państwa, rozdzielającej Zalew Wiślany od Zalewu Kaliningradzkiego.

Główny tor wodny: stawa Elbląg – pława TOL – pława FRO – granica polsko-rosyjska. Ważniejsze punkty drogi: stawa Elbląg (świecąca, oczywiście), dalej następna pława świetlna TOL, pława świetlna nr 4, pława nieświecąca PIA, pława świetlna nr 1, pława nieświecąca PAS i graniczna pława świetlna nr 10.

Tory podejściowe do portów.
Od głównego toru do poszczególnych portów prowadzą tory podejściowe oznakowane pławami. Przed samymi portami najczęściej oznakowane są bramkami. Są to tory podejściowe do Piasków, Nowej Pasłęki, Fromborka, Krynicy Morskiej, Tolkmicka, Kątów Rybackich.

Nowa Pasłęka jest ostatnim oficjalnym portem morskim na wschodzie Rzeczypospolitej. Położony jest nad jednym z kanałów ujściowych rzeki Pasłęki. Nowa Pasłęka jest odpowiednikiem Piasków na Mierzei. Stanowi oazę ciszy i spokoju.

Rzeką Pasłęką można dopłynąć do Braniewa. Tam właśnie zacumujemy w przystani dla wodniaków. Możliwe jest zażycie nocnego życia w Domu Rybaka z tawerną. Gdy marzy nam się odpoczynek, dobrym wyborem będzie port Nowa Pasłęka.

Nowa przystań żeglarska, która została zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, zlokalizowana jest w Starej Pasłęce, pomiędzy przystanią Dom Rybaka, a mostem zwodzonym.

Z Nowej Pasłęki do miejscowości Piaski pływa w sezonie codziennie rano tramwaj wodny. Port Urzędu Morskiego: wejście przez kanał portowy. Położony malowniczo w Kanale Pasłęki w odległości 300 metrów od ujścia rzeki do Zalewu. W 2013 w porcie przeprowadzono remont nabrzeży, brak infrastruktury. Warto skontaktować się z gospodarzem portu. Kontakt: 55 243 24 00.

Podejście

Kanał Pasłęki
Od głównego toru wodnego Zalewu. Początek toru podejściowego wyznacza pława PAS. Od niej płynie się w stronę brzegu. Wejście do Nowej Pasłęki znajduje się w miejscu, gdzie linia brzegowa tworzy wychodzącą w Zalew wypukłość. Jachty o większym niż 1,2 m zanurzeniu mogą mieć kłopoty z wejściem.

Tor podejściowy
Przed portem ustawione są bramki z pław. Jeżeli płyniemy od strony Fromborka, trzeba pamiętać o kamieniach na wysokości wsi Różaniec. Podchodząc w osi toru podejściowego uważajmy na kamienną groblę, która jest przedłużeniem wschodniego falochronu.

Ujście rzeki Pasłęki

Ujście było uregulowane i pogłębione w latach 2010-2011. Odbudowano podtopiony i zdewastowany falochron wschodni. Z urobku powstałego podczas pogłębiania, została usypana plaża. Wpływamy, trzymając się zachodniej strony ujścia rzeki. Właściciel Domu Rybaka wystawia boje, które wskazują drogę. Mijamy plażę na zachodnim brzegu, z kolei na wschodnim mnóstwo zieloności. Z prawej strony jest wyspa, z jednym domem mieszkalnym i ruinami.

Zaplanuj urlop i pływaj po Zalewie Wiślanym!

Warto wiedzieć.

Zalew to wiele atrakcji, a także przepięknych miejsc, które z pewnością warto odwiedzić. Należą do nich: Planetarium we Fromborku, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, nietuzinkowe morskie plaże Mierzei Wiślanej, kursująca ze Sztutowa Żuławska Kolej Dojazdowa. Warto dodać, że gwarna Krynica Morska sąsiaduje ze spokojną, starą przystanią w Kątach Rybackich. Małomiasteczkowy Frombork czy Tolkmicko mają zupełnie odmienny charakter od typowo mazurskiej przystani w Jagodnie. Ostoją wymarzonego spokoju jest Nowa Pasłęka.

Zatoka Elbląska

Warto wspomnieć także o Zatoce Elbląskiej, która jest wysuniętą na południe częścią Zalewu Wiślanego. Przypomina jeziora mazurskie. Dzięki osłonie Wyspy Nowakowskiej, wiatr i fale są tutaj znacznie mniejsze w porównaniu z otwartymi wodami Zalewu. Zatoka jest płytkim akwenem, a jej średnia głębokość wynosi 1-1,5 metra. Wyjątek stanowi tor wodny Zalew–Elbląg.

BOOK NOW BOOK NOW