ŁÓDŹ NICOLE 750 – INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI Łodzi Nicole 750

1.      Łódź a jej przeznaczenie
1.1.   Łódź wynajmowana jest wyłącznie do celów turystycznych i uprawiania turystyki wodnej na szlakach Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego z wyłączeniem akwenów uwzględnionych w Szczegółowych Warunkach Umowy Czarteru.
1.2.   Dozwolona jest żegluga jedynie w porze dziennej.
1.3.   Łódź może prowadzić wyłącznie osoba przeszkolona z jej obsługi.
1.4.   Zabronione jest prowadzenie Łodzi pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
1.5.   By zapewnić bezpieczeństwo, załoga Łodzi powinna podczas pływania stosować kamizelki ratunkowe, które znajdują się na wyposażeniu jachtu.

2.      Odbiór Łodzi
2.1.   Przy odbiorze Łodzi konieczne jest posiadanie Umowy Najmu, dowodu wpłaty, dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór jachtu i jego wyposażenia następuje w oparciu o Protokół Wydania i Zwrotu Łodzi.  Proszę dokładnie sprawdzić, czy wymienione w protokole wyposażenie znajduje się na Łodzi i czy jest ona sprawna technicznie. Z naszej strony otrzymacie Państwo profesjonalną poradę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się Łodzi. Spora część wiedzy odnoszącej się do zasad użytkowania Łodzi została zawarta w Instrukcji Obsługi Jachtu.
2.2.   Na Łodzi nie można:
2.2.1.     Wchodzić w obuwiu z twardą, pozostawiającą zniszczenia podeszwą
2.2.2.     Palić papierosów oraz stosować innego ognia otwartego (świece, oświetlenie gazowe, grill) – nie dotyczy wbudowanej kuchenki.
2.2.3.     Należy unikać sytuacji, gdy w zewnętrznych bakistach Łodzi znajduje się woda. Szczególną uwagę należy zwrócić przy myciu jachtu, gdyż woda zalewa bakisty.
2.2.4.     Nie wolno suszyć ubrań, rozwieszając je w okolicach silnika.
2.3.         W czasie postoju jachtu dbamy o jego właściwie zacumowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W tym celu koniecznie należy stosować odbijacze znajdujące się na wyposażeniu Łodzi,

3.      Obsługa silnika
3.1.   Przed uruchomieniem silnika, koniecznie trzeba sprawdzić czy manetka gazu i biegu znajduje się w pozycji neutralnej,
3.2.   Przed uruchomieniem silnika, sprawdzamy poziom paliwa w zbiorniku, w przypadku małej jego ilości, należy dolać paliwa. Przez cały czas dbamy o to, by go nie zabrakło. Szacowane zużycie paliwa wynosi ok. 3,5L/1h, przy średnich obrotach silnika pokonamy ok. 8 km.
3.3.   Należy zamontować bezpiecznik tzw. „zrywkę” na manetce silnika, druga jej końcówka musi zawsze być przypięta do ręki sternika,
3.6.   Koniecznie sprawdzamy, czy silnik jest w pozycji pionowej – sprawdzamy wizualnie oraz  na kontrolce. Jeżeli jest podniesiony za pomocą przycisku na silniku lub manetki, należy opuścić go do pozycji pionowej.
3.7.   Podczas trymowania silnika, zwracamy uwagę na to, aby silnik nie uderzył obudową w podłogę kokpitu – spowoduje to uszkodzenie jego obudowy.
3.8.   Silnik uruchamia się poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce,
3.9.   Przekręcamy kluczyk do momentu wyczucia delikatnego oporu.
3.10.  Przekręcamy kluczyk i uruchamiamy rozrusznik. Jak tylko silnik zacznie pracować – puszczamy kluczyk,
3.11.    W trakcie pracy silnika, sprawdzamy wylot spalin z wodą. Brak wylotu wody ze spalinami oznacza brak chłodzenia. W takim przypadku należy niezwłocznie wyłączyć silnik,
3.12.                   Zaświecenie się czerwonej lampki oraz pojawienie się sygnału dźwiękowego przy stacyjce, oznacza awarię silnika. W takich przypadkach występuje bezwzględny zakaz ponownego uruchamiania silnika i konieczność niezwłocznego powiadomienia armatora,
3.13.                   Silnik wyłączamy, przekręcając kluczyk w stacyjce, awaryjnie wyciągając zrywkę.
3.14. Najczęstsze problemy z uruchamianiem silnika: nieprzełączony bezpiecznik, brak zrywki, manetka nie jest w pozycji neutralnej (silnik na biegu) , brak paliwa.

4.      Manewry na silniku
4.1.   Bieg do przodu i do tyłu wrzucamy poprzez przesunięcie manetki do przodu bądź do tyłu. Nie należy bezpośrednio przełączać dźwigni biegów z poziomu do przodu lub do tyłu. Zawsze przed takim manewrem należy zmniejszyć obroty silnika do minimum, kolejno wrzucić bieg jałowy ”na luz”, a następnie wrzucić kolejny bieg do przodu lub do tyłu,
4.3.   Podczas manewrowania, szczególnie w portach, nie używamy dużej ilości gazu. Ze względu na dużą bezwładność, jachty osiągają właściwą prędkość dopiero po chwili.
4.4.   Silniki są chłodzone cieczą (wodą), dlatego należy zwracać uwagę, czy następuje właściwy obieg czynniku chłodzącego (wody) przez silnik. W przypadku jego braku, konieczne jest wyłączenie silnika oraz skontaktowanie się z czarterującym.
4.5.   Należy kontrolować co jakiś czas śrubę silnika.

6.      Cumowanie
6.1.   Wynajmowane Łodzi ze względów bezpieczeństwa cumujemy w przystaniach jachtowych (wyposażonych w pomosty cumownicze). Są one wskazane na mapach i locjach.
6.2.   Dozwolone jest cumowanie dziobem, rufą bądź burtą do pomostów cumowniczych – zgodnie z właściwymi praktykami żeglarskimi.
6.3.   Należy koniecznie dostosować się do poleceń bosmana przystani.
6.4.   Po zakończonym procesie cumowania, zapoznajemy się z obowiązującym w danym miejscu regulaminem przystani.
6.5.   Należy zwrócić szczególną uwagę przy schodzeniu lub wchodzeniu z pomostów na Łódź lub odwrotnie. Ma to szczególne znaczenie po opadach deszczu. Gdy pokład Łodzi lub pomosty są mokre, rośnie ryzyko poślizgnięcia się.
6.6.   Podczas manewru cumowania lub odchodzenia od pomostu zabronione jest wystawianie kończyn poza obrys jachtu, skakanie z jednostki na pomost lub odwrotnie.
6.7.   Po zacumowaniu Łodzi, konieczne jest zabezpieczenie jednostki przed uszkodzeniem żelkotu. Do tego celu wykorzystujemy odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu.
6.8.   Cumowanie w pozostałych miejscach jest wyłącznie na całkowitą odpowiedzialność czarterującego.

7.      Śluzowanie jachtu
7.1.   Przygotowanie do śluzowania
7.1.1.     Przed planowanym procesem śluzowania jachtu, należy skontaktować się telefonicznie z obsługą śluzy oraz poinformować ją o zamierzonym śluzowaniu. Dostaniesz informacje zwrotna o warunkach, a także będziesz miał otwarte wrota śluzy, dzięki czemu nie będziesz musiał cumować bezpośrednio do dalb przed samą śluzą. Kontakt z obsługą powinien nastąpić najpóźniej 30 minut przed przybyciem. W miarę możliwości należy mieć odiczone pieniądze za śluzowanie.
7.1.2.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania trzeba przygotować odbijacze – w tym celu montujemy je na całej długości burty, którą będziemy bezpośrednio „dotykać” ściany śluzy. Odbijacz musi być zawieszony na takiej wysokości, aby znajdował się na w środkowej części burty.
7.1.3.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania, koniecznie trzeba przygotować bosak oraz cumy: dziobową i rufową. Trzeba także sprawdzić, czy cumy nie są poplątane, końcówki cum zakładamy na knagi jachtu, jedną na knagę dziobową, drugą na knagę rufową.
7.1.4.     Po wpłynięciu do śluzy, cumy zakładamy na „krzyżaki” znajdujące w otworach ścian śluzy. Dwóch końców cumy – po założeniu na krzyżaki – nie przywiązujemy do Łodzi! Jedna końcówka jest na knagach, cuma musi być tylko przełożona na krzyżaku, druga jej końcówką musi być trzymana w rękach jednego z członków załogi jachtu. Przełożenie oraz przywiązanie wszystkich końcówek cum podczas procesu śluzowania może doprowadzić do uszkodzenia Łodzi.
7.2.    Śluzowanie Łodzi – podczas procesu śluzowania trzeba słuchać się bezpośrednio komend pracowników obsługi śluzy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapytać się ich lub poprosić o pomoc. Do śluzy wpływamy na zapalonym silniku, należy asekurować burty Łodzi, trzeba wziąć pod uwagę, iż może wystąpić silniejszy prąd wody przed wrotami śluzy lub podmuch wiatru.
7.3.   Podczas procesu śluzowania trzeba zwrócić uwagę na to, aby kończyny załogi nie znajdowały się pomiędzy ścianą śluzy a burtą Łodzi, rozkołysana Łódź podczas procesu śluzowania łatwo może połamać ręce czy nogi członków załogi.
7.4.   Po wyrównaniu poziomów wody w śluzie względem rzeki/kanału oraz otworzeniu wrot śluzy, możliwe jest przygotowanie się do wyjścia ze śluzy, do tego czasu Łódź koniecznie musi być przycumowana do ścian śluzy. Po uzyskaniu informacji od pracownika obsługi śluzy, możemy przygotować się do odejścia ze śluzy. Najpierw włączamy silnik, następnie puszczamy i zwijamy cumy dziobową oraz rufową, dajemy lekko gaz do przodu lub do tyłu w celu wyhamowania, zgodnie z zasadami obsługi silnika.
7.5.   Podczas wpływania i wypływania ze śluzy zachowujemy szczególną ostrożność, trzeba asekurować burty jachtu.
7.6.   Podczas całego procesu śluzowania, ze względów bezpieczeństwa, załoga jachtu nie może go opuszczać, w tym w szczególności wspinać się po śliskich, metalowych stopniach drabinki, która jest zamontowana na ścianie śluzy.

8.      Wnętrze i Kambuz
8.1.   Kambuz:
8.1.1.     Aby włączyć kuchenkę gazową należy :
8.1.1.1.1.     Przesunąć kurek kuchenki tak żeby otworzyć otwór
8.1.1.1.2.                odkręcić kurek kuchenki,   przyłożyć do otworu zapalarkę i zapalić paliwo,
8.1.1.1.3.                po zapaleniu się palnika należy kontrolować zapalony płomień.
8.1.1.1.4.                Gaszenie płomienia następuje po przekręceniu kurka i zamknięciu otworu.
8.1.2.     Uwaga: pod żadnym pozorem nie można pozostawiać zapalonego płomienia.
8.1.3.     Zdarza się, że podczas gotowania coś się rozleje i kuchenka zostaje zalana łącznie z wnętrzem palnika. Nie można wówczas na własną rękę rozkręcać palników. Koniecznie trzeba odczekać, aż palniki wyschną naturalnie lub zgłosić awarię armatorowi.
8.1.4.     Przed użyciem wody, włączamy pompę przyciskiem umieszczonym na tablicy. Po zakończeniu korzystania z wody, pompę należy niezwłocznie wyłączyć,
8.1.5.     Nie można włączać elektrycznej pompy wody przy pustych zbiornikach na wodę. Praca pompy ”na sucho” może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.

8.2.   Wnętrze :
8.2.1.     Nie można wyjmować materacy z wnętrza jachtu w celu położenia ich np. na trawie, przy ognisku, na mokrym pokładzie itp., i stosowania jako miejsce do siedzenia,
8.2.2.     Nie wolno umieszczać kapoków w zewnętrznych bakistach jachtu oraz nie wolno stosować ich do zabawy, wygody, np. kąpieli w rzece, jako siedzenie przy ognisku,
8.2.3.     Plastikowe wyposażenie kambuza trzeba trzymać z dala od włączonej kuchenki ,
8.2.4.     Nie można kroić na żadnych drewnianych elementach Łodzi – do tego służy deska do krojenia, która znajduje się na wyposażeniu każdego jachtu. Lakierowane drewno nie jest tym samym, co blaty kuchenne. Krojenie chleba na drewnianym lub innym elemencie jachtu można porównać do krojenia chleba na masce samochodu – efekt jest bardzo zbliżony,
8.2.5.     Wyposażenie kambuza (szczególnie garnki, talerze, kubki i inne) po umyciu należy osuszyć na zewnątrz jachtu lub wytrzeć, a następnie umieścić w szafkach wewnątrz Łodzi,
8.2.6.     Rozkładając koje, trzeba zachować ostrożność i w żadnym wypadku nie używać nadmiernej siły. Jeżeli dokładka koi nie wchodzi, to oznacza to, że wkładamy ją odwrotnie lub w miejscu niezgodnym z przeznaczeniem,
8.2.7.     Do zbiornika na wodę czystą nie można wlewać wody z jeziora, rzeki – zanieczyszczenia prowadzą do uszkodzenia pompy wody,
8.2.8.     W czasie rejsu wnętrze Łodzi trzeba regularnie wietrzyć, a przy deszczowej, wilgotnej pogodzie wskazane jest, aby od czasu do czasu stawiać materace na sztorc, by wilgoć miała możliwość odparowania.
8.3.   Telewizor
8.3.1.     Przed uruchomieniem telewizora, konieczne jest włączenie bezpieczników na tablicy rozdzielczej
8.3.2.     Po zakończeniu korzystania z telewizora, przełączamy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej do pozycji „0”.
8.3.3.     Telewizor uruchamiamy za pomocą pilota.
8.3.4.     Telewizor jest zasilany z gniazda 12v, nie można go podłączać pod gniazdo 230v
8.3.5.     Jeżeli nie możemy włączyć telewizora, pomimo włączonego bezpiecznika, trzeba sprawdzić gniazdo 12v – próbujemy lekko docisnąć końcówkę zasilacza w gnieździe samochodowym.
8.3.6.     Wszelkie pamięci przenośne podłączamy bezpośrednio pod przedłużacz USB.
8.3.7.     Telewizor zamontowany jest na uchwycie ściennym.
8.3.8.     Pod żadnym pozorem nie przekręcamy telewizora, chwytając bezpośrednio za niego. Obrotu dokonujemy, trzymając bezpośrednio za końcówkę uchwytu ściennego. Wyłamanie uchwytów VESA w telewizorze będzie traktowane jako zniszczenie całego telewizora.
8.3.9.     Miejsce telewizora jest na ścianie, zabrania się przenoszenia oraz rozkręcania telewizora.
8.4.   Opuszczany stół w mesie.
8.4.1.     Stół w mesie zamocowany jest na wykręcanej metalowej stopie
8.4.2.     Przed opuszczeniem stołu najpierw trzeba nacisnąć przełącznik i nadusić stół jest on równocześnie spaniem. Stół w kabinie będzie miał nogę hydrauliczną blat stołu będzie równocześnie spaniem, stół po naciśnięciu przełącznika będzie się unosił, aby go opuścić trzeba ponownie nacisnąć przyciski i nadusić blat stołu.
8.4.5.     Podczas procesu rozkładania stołu należy najpierw nacisnąć przełącznik i nadusić stół.
8.5.   Stół w kokpicie.
8.5.1.     Na wyposażeniu jachtu znajduje się rozkładany stół w kokpicie.
8.5.2.     Montujemy w płycie stołu nogę.
8.5.3.     Stół wraz z zamontowaną i dokręconą nogę montujemy.
8.5.4.     Stół w kokpicie może się lekko kołysać, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania gorących posiłków.

9.      Toaleta

9.1.   Korzystanie z toalety.

9.1.1.     Toaletę obsługujemy za pomocą pompki ręcznej
9.1.2.     Woda służąca do spłukiwania toalety pobierana jest z rzeki, jeżeli woda nie leci to znaczy że pobór wody jest zapchany lub zawór wody jest zamknięty. Używanie toalety bez wody może trwale uszkodzić toaletę .

9.1.3.     Niedozwolone jest wrzucanie do toalety papieru toaletowego.

9.2.   Zabrania się wrzucania do toalety jakichkolwiek rzeczy, które mogą ją zapchać (np.: podpaski, chusteczki, papier toaletowy, prezerwatywy, resztki jedzenia), do tego celu służy kosz! Wrzucona duża ilość papieru / podpaska może zapchać toaletę, a jej przepchanie jest procesem czasochłonnym i trudnym w realizacji. Co istotne, w przypadku zapchania toalety w wyniku niewłaściwego użytkowania, użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy toalety oraz strat, które wynikają z przestoju Łodzi podczas naprawy. Naprawa uszkodzonej toalety odbywa się jedynie na przystani macierzystej.
Instrukcja obsługi toalety : https://www.youtube.com/watch?v=lsRRZfrse8o

10.  Kotwica i Cumy
10.1.                   Nieużywane kotwice chowamy jedynie do forpiku (bakista dziobowa) lub umieszczamy je w uchwytach, które są zamontowane na koszach. Nie można kotwic umieszczać w innych bakistach, ponieważ mogą one uszkodzić  znajdujące się w nich wyposażenie lub też zniszczyć samą bakistę,
10.2.                   Do bakist trzeba chować cumy po ich wysuszeniu, o ile warunki pogodowe na to pozwalają,

11.  Uszkodzenie Łodzi
11.1. W przypadku powstania poważnych usterek, awarii lub innych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru, najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego i sporządzenia „protokołu awaryjnego” („protokołu wypadku”), który stanowi podstawę dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Po konsultacji z armatorem zostanie ustalony sposób usunięcia usterki,
11.2.                   Zawsze pomagamy i zapewniamy serwis na szlaku.

11.3.                   Nie można na własną rękę podejmować decyzji np. o sposobie naprawy poszycia Łodzi lub innych poważnych uszkodzeń,
11.4.                   Bez zgody wynajmującego, najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu czy konstrukcji Łodzi,
11.5.                   W przypadku zgubienia lub zniszczenia wyposażenia Łodzi można uzupełnić je we własnym zakresie, jednak trzeba pamiętać o tym, że musi ono być tego samego rodzaju, gatunku, rozmiaru, koloru, marki i klasy tak, aby wyposażenie jachtu było jednolite i dobrej jakości.

12.  Dbałość o środowisko, korzystanie z toalety i zlewu.
12.1.                   Niezależnie od rodzaju toalety, jaka została zainstalowana na Łodzi, Czarterujący zobowiązany jest do korzystania z WC zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami, które dotyczą ochrony środowiska. Bierze on na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu,
12.2.                   Do toalety nie można wrzucać żadnych papierów (nawet rozpuszczalnych) oraz innych środków higieny osobistej,
12.3.                   W żadnym wypadku nie można opróżniać zbiorników na fekalia z toalet chemicznych do rzeki, jeziora. W każdym porcie znajdują się przystosowane do tego celu miejsca,
12.4.                   Myjąc jacht, oszczędnie stosujmy detergenty. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych środków, które są przeznaczone do takich zastosowań,
12.5.                    Nie można zanieczyszczać rzek przez wrzucanie do nich śmieci czy niedopałków. Przed wypłynięciem w rejs, nie zapomnijmy zaopatrzyć się w worki na śmieci,
12.6.                   Należy zwracać szczególną uwagę przy dolewaniu paliwa, by nie rozlewać go do wody,
12.7.                   Odpływy z umywalek i zlewów znajdujących się na Łodzi posiadają swoje ujście za burtą Łodzi. Z uwagi na ochronę środowiska naturalnego, nie zalecane jest zmywanie naczyń przy wykorzystaniu zlewu montowanego na Łodzi. Lepiej będzie, gdy skorzystamy ze specjalnie wyznaczonych do tego celu miejsc w portach.

13.  Przed zdaniem Łodzi
13.1.                   Z uwagi na to, że sprzątanie Łodzi po rejsie nie należy do przyjemnych zajęć, możliwe jest zamówienie usługi sprzątania jachtu. W przeciwnym razie, jacht należy przygotować do zdania w odpowiedni sposób:
13.1.1. Sprawdzić dokładnie, czy zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy,,
13.1.2. Materace należy postawić na sztorc oraz otworzyć wszystkie luki jachtu,
13.1.3. Sprzątamy Łódź ze szczególnym uwzględnieniem jaskółek, bakist, koi, a także zmywamy podłogę. Przy zmywaniu staramy się nie używać nadmiernej ilości wody. Zmiotka, szufelka i wilgotna szmatka w zupełności wystarczą by pozbyć się nieczystości z koi, bakist oraz zakamarków jachtu,
13.1.4. Myjemy bakisty zewnętrzne i wybieramy z nich wodę, a także myjemy pokład,
13.1.5. Opróżniamy zbiornik na wodę,
13.1.6. Opróżniamy dolny zbiornik na fekalia i myjemy całą toaletę chemiczną,
13.1.7. Myjemy wyposażenie kambuza i pozostawiamy je na zewnątrz jachtu, aby mogły wyschnąć,
13.1.8. Mokre cumy wieszamy na zewnątrz aż do wyschnięcia,
13.2.                   Średni czas, który załogi poświęcają na klarowanie jachtu to około 2-3 godzin. Należy ten czas uwzględnić przy planowaniu godziny, o której jacht powinien zostać zwrócony armatorowi.  Gdy jacht jest już sklarowany, prosimy o przygotowanie dokumentów oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, a następnie powiadomienie armatora.

14.  Uwagi końcowe
14.1.   Bardzo ważne jest, aby na łodzi kierować się przede wszystkim doświadczeniem żeglarskim, logiką i zdrowym rozsądkiem.

BOOK NOW BOOK NOW